دسته بندی دوره های آموزشی

null

مطالب آموزشی

گروه آموزشی پیانو جواد در سال 1393 در زمینه آموزش پیانو به زبان ساده شروع به فعالیت نمود .

در سال 1398 با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی ، این گروه تصیمیم به برگزاری دوره های آموزش پیانو به صورت مجازی کرد که با استقبال بی نظیر هنرجویان همراه بود .

تا کنون بیش از 200 جسله آموزشی ، بصورت ویدیو پکیج در زمینه آموزش پیانو در این گروه تهیه شده است .

همچنین بیش از 700 هنرجوی فعال در این دوره ها در حال آموزش هستند .

فهرست